środa, 25 stycznia 2012

logrotate - rotacja logów na ubuntu

logrotate służy do rotowania określonej liczby plików log.

logrotate powinien być domyślnie zainstalowany w każdym systemie Ubuntu.

Dla każdej aplikacji, której logami chcemy zarządzać, dodajemy plik konfiguracyjny:
#/etc/logrotate.d/our_app

Zawartość pliku:
/home/apps/our_app/current/log/production.log* {
daily
rotate 7
compress
missingok
}

daily - codziennie
rotate 7 - zostaw ostatnie siedem plików
compress - spakuj gzip
missingok - nie krzycz, gdy nie ma żadnych logów

logrotate wykonuje ten skrypt każdego dnia, datę ostatniego wykonania, można sprawdzić w pliku:
cat /var/lib/logrotate/status

Za pomocą następującej komendy można ręcznie uruchomić określoną konfigurację logrotate:
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/our_app

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz