piątek, 30 marca 2012

oh my zsh, Ubuntu i rvm

Ostatnio trafiłem na powłokę zsh i projekt Oh My ZSH
W domyślym theme Oh My ZSH m. in. dodaje do prompt konsoli informację o nazwie branch'a jeśli znajdujemy się w katalogu z repozytorium git'a.
Jeśli używamy rvm - aby naszy ruby i inne gemy były widziane przez powłokę należy dodać następującą linię do pliku ~/.zshrc

[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm"


Polecam ten screencast aby przekonać się czym jest zsh i jakie ma możliwości. 

niedziela, 18 marca 2012

Ustawianie wspólnego repozytorium git

Tu opis jak to zrobić:
Shared group repository

ssh to server
cd repository.git

sudo chmod -R g+ws *
sudo chgrp -R mygroup *

git repo-config core.sharedRepository true