piątek, 17 czerwca 2011

whenever - zarządzaj crontab za pomocą Ruby

Zgodnie z obietnicą opiszę jak skonfigurować crontab za pomocą gem'a whenever.

W poprzednim poście mowa była jak utworzyć backup bazy MySql za pomocą gem'a backup i wysłać go do Amazon S3.

Przydałoby się zautomatyzować ten proces aby wykonywał się przynajmniej raz dziennie.

Oto jak można to zrobić za pomocą gem'a whenever.

Pominę proces instalacji, gdyż jest to bardzo dobrze opisane na stronie projektu.

Po komendzie wheneverize . został utworzony plik config/schedule.rb, w tym pliku należy wpisać własne zadania, które chcemy wykonać na naszym serwerze.

Moim celem było utworzenie taska, który będzie wykonywał się codziennie i który będzie wywoływał komendę:


Zgodnie z dokumentacją napisałem coś takiego:


Jeśli używamy domyślnego pliku konfiguracyjnego dla gem backup, to możemy w komendzie pominąć paramter -c oraz ścieżkę do pliku, można jednak wskazać konkretny plik, gdzie mamy zdefiniowany nasz Backup::Model test_backup.

Po wrzuceniu tego na serwer okazało się, że cron nie rozumie polecenia backup. Trzeba było odpowiednio ustawić zmienną PATH, poniżej jeszcze raz plik schedule.rb wraz z dodatkowymi ustawieniami:Cron po każdym uruchomieniu taska wyśle podsumowanie na adres email, który został ustawiony w zmiennej :MAILTO.

To wszystko. Cron działa, backup się wykonuje. Bardzo podoba mi się, to, że taski cron są zdefiniowane wraz z projektem Rails. Jeśli używa się capistrano do deployment'u to warto dodać do pliku deploy.rb task, który będzie aktualizował crontab po każdym wypuszczeniu nowej wersji aplikacji:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz